U bent hier

Algemeen medisch dossier

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

Medisch dossierBij deze Ingang staat het medische aspekt centraal. In de inleiding stelden we dat we in de eerste plaats een begeleidings- of pedagogisch dossier voor ogen hadden. In de praktijk wordt echter ook heel wat medische informatie verwerkt die een invloed heeft op het dagelijkse leven van de cliënten en dus ook op hun begeleiding. Om deze gegevensstroom te optimaliseren en snel te verwerken werd een aparte medische ingang voorzien. Op die manier kan een reeks medische gegevens in één inspanning op korte termijn verwerkt worden. In dit programma-onderdeel worden dus geen nieuwe zaken toegevoegd, het vormt een louter alternatieve ingang voor het individuele dossier.

1. Het hoofdscherm

Medisch dossierHet hoofdscherm bestaat uit een grote tabel waarin voor elke cliënt een rij wordt voorzien. In elke rij worden linken  gelegd waarbij elke kolom naar een ander scherm verwijst.

 • Medicatiefiche
  • Consultatie
  • Creatie
  • Historiek
 • Medisch dossier
  • Volgwijzer
  • Huisartsbezoek
  • Tandartsbezoek
  • Gewichtscurve
  • Specialisten

1.1. Medicatiefiche

Langs deze ingang kunnen de medicatiefiches in één lange rij worden aangepast zonder elk individueel dossier apart te moeten openen. Dit bespaart een hoop extra klikwerk op de PC.

Medisch dossier1.2. Medisch dossier

1.2.1. Medische volgwijzer

Via deze link wordt een scherm geopend waarin de medische gegevens voor een periode kunnen worden opgelijst. Dit is de zgn. medische volgwijzer die 'on the fly' wordt gegenereerd. De methode maakt gebruik van een vork van datums die de gebruiker moet invoeren, vervolgens wordt de volgwijzer gegenereerd. 

Medisch dossierDe volgwijzer bestaat uit een drietal delen

 • Identificatie van de cliënt
 • Gegevens vanuit de consultaties = informatie verkregen van externe hulpverleners in de medische sector
 • Observatie- en verslaggegevens van de begeleiders zelf

De laatste twee gegevensreeksen gegevens worden op datum gesorteerd.

1.2.2. Bezoeken aan medische hulpverleners

Medisch dossierEr zijn aparte ingangen voorzien voor huisarts, tandarts en medische specialilsten. In essentie wordt steeds dezelfde informatie getoond, met dit verschil dat er bij de specialisten nog een tussenliggend selectiescher wordt getoond waarin alle betrokken specialisten staan opgesomd.

Op het detailscherm staan links de identificatiegegevens van de hulpverlener inclusief consultatietijden en rechts de consultaties. De meest recente (geplande) consultatie staat bovenaan. Dan volgen de andere consultaties in aflopende volgorde.

Een consultatie toevoegen gebeurt door in het datumveld de datum te selecteren en vervolgens op de toevoegen knop te klikken. Van alle consultaties wordt aangegeven of ze zijn doorgegaan, uitgesteld zijn of alleen ingepland staan. Via dit scherm kan een consultatie verder verwerkt worden.

Medisch dossier2. Consultatiebeheer

Tenslotte is er nog een ingang waarbij alle consultaties voor alle cliënten gegroepeerd staan. Via deze ingang kunnen meerdere consultaties tegelijkertijd worden verwerkt (informatie toevoegen, aangeven of de consultatie doorging, uitgesteld werd, ...).