U bent hier

Medische informatie

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

Consultatie medische informatieIn een tweede fase werd een gedeelte van het medische dossier in het elektronische dossier geïntegreerd. De basisbedoeling was om medische informatie beter beheerbaar en opvolgbaar te maken . Heel wat bewoners hebben medische problemen die medicatie vereisen, soms voor een beperkte tijd, in bepaalde gevallen voor een onderhoudsbehandeling. Medicatie wijzigt vrij frequent en het is dus zaak om dit goed te registreren en op te volgen. Bovendien kan het nuttig zijn om een 'historiek' van het medicatiegebruik bij te houden. Op die manier kunnen (wisselende) begeleiders deze mensen ondersteunen tijdens medische consulten. Vandaar dat een methode werd uitgewerkt om de medicatiefiches snel en efficiënt up to date te houden en de wijzigingen in de tijd oproepbaar te maken.

Medicatiefiche1. Medicatiefiche

Het gebruikte basisprincipe is dat elke medicatie in een apart 'record' wordt opgeslagen, met een begin- en (in voorkomend geval) een einddatum. Per persoon worden in de huidige medicatiefiche de records opgelijst waar (nog) geen einddatum werd ingegeven. Indien de dosering van een geneesmiddel wijzigt, moet een nieuw record worden aangemaakt en het vorige voorzien van een einddatum.

Historiek medicatiefiche

Op die manier kan een historiek worden opgebouwd. Meteen was dit ook de achilleshiel van het systeem. Wat in de volksmond een 'wijziging' in medicatie heet, wordt in dit systeem een nieuwe (dosering van een) medicatie. Wijzigen van een record is enkel nodig wanneer een tikfout werd ingevoerd.

2. Consultaties

In een volgende fase werden de behandelende (para)medici in tabellen gezet en werd de mogelijkheid voorzien om een hulpverlener te koppelen aan een bewoner. Vervolgens werd de consultatieplanning en opvolging gerealiseerd. Maar dan zijn we al een heel stuk verder in de opbouw van het volledige dossier. Eerst werd het eerste gedeelte van het eigenlijke individuele pedagogische dossier uitgewerkt