U bent hier

Good things happen to bad people

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

Richard Thomson was nog eens in het land, dus die gelegenheid konden we niet missen. Per slot van rekening haalden we bij deze singer-songwriter de naam voor deze website.  In het OLT (Rivierenhof Deurne) gaf hij op 22 juli een gig met zijn 'electric trio'. Ze speelden veel werk van hun laatste CD, zo ook het nummer "good things happen to bad people"... Wat op het eerste zicht een eenvoudige 'Thompsoniaanse' love-song lijkt (wat dat betekent kan je best checken aan de hand van zijn ander materiaal), heeft zoals vaak bij Thompson vele lagen, zo ook een sterke maatschappelijke betekenis.

Bij een eerste kennismaking zou je je kunnen vergissen en denken dat het een typische jaren '70 songtitel is die zich situeert op het niveau van Harold Kushner's 'Als 't kwaad goede mensen treft' 1. Niets is minder waar. Kushner koppelt een moreel begrip - goed - aan een natuurlijk fenomeen - de ziekte van zijn zoon - wat op zich problematisch is. De natuur is namelijk a-moreel... shit happens weet je wel. Je kan daar tegen vechten maar uiteindelijk heeft dit alles niets met goed of kwaad te maken. Bij Thompson gaat het wel degelijk over moraliteit (van menselijk gedrag) en een daarmee samenhangend waarde-oordeel. In feite heeft hij het over gelijkaardige fenomenen zoals door Gary Belsky beschreven in Time2. Belsky verwijst in zijn artikel naar een recente studie3 die het verband bestudeerde tussen pestgedrag op het werk en professioneel succes. Gezien de nog steeds geldende kultuur om wetenschappelijke studies en artikels (vaak betaald met gemeenschapsgeld) af te schermen van het grote publiek (betalen...) moeten we het doen met de bespreking van het artikel en de synopsis zoals die beschikbaar is op het internet. Maar ook deze beperkte ingang geeft al een idee waarover het gaat.

Uit die studie blijkt dat zogenaamde 'pesters' vaak zeer  bedreven zijn in het analyseren en manipuleren van sociale situaties en reputaties. “Due to their social competence,” aldus de auteurs, “[bullies] are able to strategically abuse coworkers and yet be evaluated positively by their supervisor.” Het blijkt dus dat dit soort 'pesters' zeer sociaal vaardig is. Het zijn 'politieke dieren' die hun collega's misbruiken en er in slagen om goed te scoren bij verantwoordelijken. Betere werkomstandigheden, promoties enz... zijn hun deel. Het clichébeeld van ellebogenwerk of een horizontale carriëre met de baas ('de broek afsteken om hogerop te raken') vraagt enige nuancering, het hoeft er blijkbaar niet altijd zo plat aan toe te gaan.

En ja, voor de volledigheid willen we nog even het onderzoek in tijd en ruimte situeren. De studie werd niet gedaan in een profit-bedrijf zoals sommigen zouden vermoeden, maar in een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg. Data over gedrag en jobprestatie werden op twee verschillende tijdstippen verzameld om een vergelijking mogelijk te maken. De vraag of bijvoorbeeld de specifieke scholing van de respondenten een rol speelt in dit soort gedrag (wat zou kunnen blijken indien het fenomeen in andere sectoren minder frekwent zou optreden) zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Het is in elk geval een interessante vraagstelling. Nu nog een goed onderzoeksparadigma uitwerken en we hebben weer iets om naar uit te kijken.

De 'slachtoffers' weten in elk geval nu reeds waar het schoentje wringt... zij vertonen een gebrek aan sociale vaardigheden. Of heeft het toch te maken met het verdedigen van zachtere waarden in een harde samenleving ?

Thompson laat in elk geval een streepje hoop schijnen aan het einde van zijn refrein.

Good things happen to bad people
Good things happen to bad people
But only, but only, for a while

________

1. Kushner, H.S., Als 't Kwaad Goede Mensen Treft, 1998, VBK-media, 139pp.

2. Belsky, G., When Good Things Happen To Bad People: Disturbing News About Workplace Bullies, 2013, Time. Business & Money,

3. Darren C. Treadway, Brooke A. Shaughnessy, Jacob W. Breland, Jun Yang, Maiyuwai Reeves, (2013) "Political skill and the job performance of bullies", Journal of Managerial Psychology, Vol. 28 Iss: 3, pp.273 - 289