U bent hier

Andere voordelen

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

HospitalisatieverzekeringAls werknemer geniet je vaak van bijkomende voordelen. Zo haddenwe een collectieve hospitalisatiepolis. Op 20 september ontvingen we een schrijven - weerom van de ondertussen alomgekende Wilfried Clevers - waarin werd duidelijk gemaakt dat wij vanaf 1 september 2011 geschrapt werden uit deze polis.

Ook dit blijkt niet conform de regelgeving. Alle loonvoordelen blijven namelijk doorlopen en moeten mee verrekend worden in de ontslagvergoeding. Dus ook hierover wordt nog eventjes gecommuniceerd.

Uiteindelijk krijgen we in een brief d.d. 20 januari 2012 - exact vier maanden na het eerste schrijven, je zou denken dat het erom gedaan is - volgende mededeling van mevr. Devis, directrice De Steenman vzw.

In antwoord op Uw schrijven zenden wij U 
in bijlage de aangepaste C4-documenten.

Uw hospitalisatieverzekering loopt door 
tot het einde van Uw opzegperiode.

Eind februari eindigde mijn opzegperiode. Sommige zaken komen dan toch tijdig in orde ;-).