U bent hier

Inschaling VAPH

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

In 2005 startte het VAPH het project zorggradatie op. Het project moest leiden tot een nieuwe regelgeving voor de voorzieningen voor personen met een handicap, waarbij rekening gehouden wordt met de intensiteit, duur, frequentie en aard van de noodzakelijke ondersteuning om te berekenen hoeveel middelen worden ingezet. In een eerste fase startte men met de 'inschaling' van alle in Vlaanderen erkende volwassenen met een handicap. Op dit reusachtige project te realiseren werd aan de begeleidende instanties gevraagd om al hun cliënten in te schalen. Het onderzoek draaide vooral op het niveau van de vaardigheden (intellectueel, sociaal, ...) en het beschikbare (sociale) ondersteuningsnetwerk.

Het onderzoek omvatte naast de SIS-inschaling[1] en een zelfredzaamheidsschaal ook twee vragenlijsten in de vorm van een boomstructuur. Eén vragenlijst had betrekking tot de woonsituatie, de andere behandelde de dagbesteding. Aan de hand van een aantal vragen werd bepaald welk type zorgvoorziening het beste aansloot bij de zorgvraag van een persoon met een handicap. Vooraf werden een 19-tal woontypes uitgewerkt, elk met een specifiek ondersteuningsaanbod. Voor de dagbesteding werd een analoog systeem uitgewerkt. Het screeningssysteem was eenvoudig. Afhankelijk van het antwoord op een vraag werd je doorverwezen naar een volgende. Uiteindelijk kwam je bij één van de vooraf gedefinieerde “woon- of dagbestedingsopties” uit.