U bent hier

Marktlogica

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

En toen stuitten we op volgend citaat ..

Er is veel discussie over wat het neoliberalisme wordt genoemd en over de manier waarop de marktlogica wordt ingezet op terreinen waar die eigenlijk niet thuishoort, zoals de zorg, het onderwijs de wetenschap en ook de kunsten. Je ziet dus dat die marktlogica niet neutraal is. Op het moment waarop je die inzet, verandert het domein waarin je dat doet zelf ook wezenlijk van karakter. Neem het onderwijs. Daarin gaat het erom dat je studenten aflevert die voldoen aan de kwaliteitseisen. Maar op het moment dat je onderwijsinstellingen dwingt om bepaalde targets te halen, zorgt de marktwerking voor een perverse prikkel.’

Thijs Lijster doktoreerde recent over de kunstkritiek van Adorno en Benjamin, aanleiding voor het online filosofenmagazine om hem uitgebreid te interviewen. (http://www.filosofiemagazine.nl/nl/nieuws/19118/de-kunstkritiek-van-adorno-en-benjamin.html)

Naast de apologie van De Steenman willen we deze website openstellen om te zoeken naar menswaardige alternatieve voor de marktlogica die de zorgsector momenteel overspoelt. Welke perverse gevolgen zien we ontstaan en zijn er alternatieven? Een uitdaging tot 'out of the box thinking'. Wie wil meedenken kan zijn ei kwijt via de 'uw reactie' link rechts onderaan het scherm.