U bent hier

Nagekomen berichten

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

Als je lange tijd ergens (voor) gewerkt hebt, bestaat er een betrokkenheid. Je hebt het beste van jezelf proberen geven om iets te realiseren waarin je gelooft. Dit engagement verdwijnt niet van de ene dag op de andere. Er zijn nog sporadische contacten met ex-collega's, bewoners, sympathisanten en andere betrokkenen. Af en toe maken we dan ook kennis met de nieuwe trends en realisaties in De Steenman, maar ook daarbuiten of worden ons zaken verteld die het hele proces in een ander daglicht stellen. Sommige zaken kunnen we hierbij niet aan ons laten voorbijgaan. Ze illustreren een duidelijke trendbreuk in de werking binnen de sector. Methodieken uit de profit sector worden kritiekloos overgenomen in een sector waar net deze finaliteit - maximalisering van de winst - niet speelt. Schaalvergroting wordt doorgevoerd op het ogenblik dat deze trend elders verlaten wordt... Enig out-of-the-box denken wordt zeer urgent. Want dat is wel het meest frappante... het gebrek aan creativiteit binnen deze sector. En dan hebben we het niet over de concrete werkvloer, want daar gebeuren vaak wonderen, maar wel over het gebrek aan creativiteit op wat we makkelijkheidshalve bestuursniveau willen noemen. Think globally, act locally... lijkt ons hierbij een gepaste leidraad.