U bent hier

Het verloop van de ontslagprocedure

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

Dinsdag 30 augustus 2011. Wanneer ik mij 's morgens klaarmaak om naar De Steenman te vertrekken krijg ik telefoon van mijn collega die me vertelt dat ze een aangetekend schrijven heeft ontvangen waarin haar ontslag wordt gegeven als medewerker in het woonbegeleidingscentrum. Ze informeert of ik een gelijkaardig schrijven ontving. Aangezien ik geen schrijven ontving besluit ik om gewoon te gaan werken. Op de planning stonden trouwens vier sollicitatiegesprekken  en daar de algemene directrice met vakantie was had de pedagogisch verantwoordelijke gevraagd of ik - uitzonderlijk - zou aanwezig zijn bij deze selectieprocedure. Normaal gesproken ging ik niet over deze zaken.

Eenmaal in Essenbeek aangekomen ging ik normaal aan het werk, er was geen vuiltje aan de lucht. Bewoners die vroegen waar de pedagogische verantwoordelijke die dag bleef, werden met een kluitje in het riet gestuurd. Van de vier sollicitanten belden er twee af, de overige personen heb ik kort ontvangen en uitgelegd dat de procedure werd uitgesteld omwille van interne herschikkingen, met name het ontslag van de pedagogisch verantwoordelijke. Toen in de loop van de voormiddag de heer Wilfried Clevers, lid van de raad van bestuur, ten tonele verscheen en het spelletje met de bewoners werd verdergespeeld heb ik hem aangesproken in het bureel van de secretariaatsmedewerker en hen beiden gevraagd om open kaart te spelen. Toen werd toegegeven dat er een ontslag was gevallen en dat er gepraat werd over mijn situatie. Op mijn vraag wie en hoe de bewoners en andere betrokkenen op de hoogte zouden worden gesteld - m.a.w. wie zijn verantwoordelijkheid hierover zou opnemen - werd geen antwoord gegeven.

Ondertussen wist ik van mijn zoon, dat er een briefje in de bus zat om een aangetekende zending af te halen... Men liet mij gewoon verderwerken. Dit gaf mij de kans om nog enkele bijkomende afgewerkte modules van het elektronische dossier in productie te stellen (zie elders) en mijn bureel op te ruimen. Niemand heeft mij die dag verder nog iets in de weg gelegd. De volgende ochtend ben ik het aangetekend schrijven gaan afhalen en wist ik dat mijn aanwezigheid niet meer gewenst was. Naar goede gewoonte probeert men een ontslagen werknemer langs de achterdeur buiten te werken en hem de kans te ontzeggen om zelf af te ronden. Aangezien ik mijzelf niets te verwijten had heb ik via mail contact opgenomen met de heer Clevers en hem voorgesteld om de daaropvolgende zaterdag alles te regelen. Waarop ik volgende cryptische mail ontving.

De voorzitter wenst geen verder onderhoud meer 
betreffende De Steenman met U.


Groeten 

Wilfried Clevers.

Als staaltje van duidelijke communicatie kan dit tellen. Dus verduidelijkte ik in een volgende mail mijn planning :

Het antwoord dat je me stuurt gaat over een vraag 
die ik niet stelde. Mijn vraag was wie collega's, 
bewoners, familie enz... op de hoogte brengt 
van de wijzigingen. Ik ga ervan uit dat dit niet 
meer tot mijn zorgen behoort en dat enkel nog enkele 
praktische zaken moeten worden afgehandeld.

In mijn agenda heb ik voorzien op volgende zaterdag 
(3 september 2011) de laptop en sleutel terug 
te bezorgen aan De Steenman en mijn persoonlijke 
spullen op te halen. Op dat ogenblik zal ik ook 
afscheid nemen van de bewoners.

Wat de paswoorden betreft is de vraag aan wie ik 
deze moet overhandigen (kwestie van security). 
Ik ga ervan uit dat ik deze aan mijn directe meerdere, 
i.c. Annie Devis, moet bezorgen. Ik stuur het 
overzichtsbestand naar haar e-mail adres. 
Het originele bestand vind je ook terug op de laptop.

Uiteindelijk kwamen we tot een praktische afspraak.

Hallo   Dirk


Vermits Annie Devis nog met verlof is tot 7 sept a.s.

Kunt u me laten weten tegen welk uur U ongeveer in 
De Steenman bent volgende zaterdag, Dan zal ik 
aanwezig zijn om de laptop, de paswoorden en 
de sleutel van ingang en bureel in ontvangst 
te nemen, in haar plaats. 


met beleefde groeten

Wilfried Clevers

Aangezien ik geen concreet uur kon opgeven, gaf ik door dat het in de loop van de namiddag zou zijn. Van zodra ik in De Steenman toekwam zou ik een telefoontje geven.

De daaropvolgende zaterdag ben ik 's namiddags naar De Steenman gegaan. Daar aangekomen contacteerde ik de heer Clevers en werden de bezittingen van de vzw overhandigd. Hij tekende voor ontvangst en stond daarna nog wat rond te draaien tot ik zou vertrekken. Aangezien ik nog bij alle aanwezige bewoners wenste langs te gaan is hij uiteindelijk vertrokken en kon ik rustig afscheid nemen van mijn oude werk.

Epiloog

Enkele maanden later kreeg ik nog een mailtje met de dringende vraag om de paswoorden alsnog te bezorgen. Bleek dat het bestand in Word2007 was opgesteld en dat dit enkel op de laptops van De Steenman stond... op de werkstations stond Word2003.