U bent hier

Outplacement

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

Bij een ontslag moet je echt van alle markten thuis zijn. Ontlagen worden levert je meteen een full time bezigheid op. Neem nu het recht op 'outplacement', managementees voor..., ja voor wat eigenlijk? Op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg lezen we het volgende omtrent "outplacement".

Outplacement is een geheel van begeleidende 
diensten en adviezen die in opdracht van 
de werkgever aan de werknemer worden verleend 
om hem in staat stellen om binnen een zo 
kort mogelijke termijn een betrekking bij 
een nieuwe werkgever te vinden of een 
beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

Deze diensten worden verstrekt door een 
outplacementbureau. De begeleidingsdiensten 
kunnen individueel of in groep worden verleend. 
De begeleiding gebeurt op vraag van en voor 
rekening van de werkgever.

Volgen er nog wat verdere specificaties, waarbij onder meer volgende voorwaarden worden opgesomd:

Om  recht te hebben op outplacementbegeleiding 
moet een ontslagen werknemer voldoen aan 
volgende cumulatieve voorwaarden :

hij is niet ontslagen om dringende redenen ;

op het ogenblik van het ontslag is hij minstens 
45 jaar ;

op het ogenblik van het ontslag heeft hij 
ten minste één jaar ononderbroken dienstanciënniteit 
bij de werkgever

Ten aanzien van de ontslagen werknemers die 
aan deze voorwaarden voldoen is de werkgever 
verplicht outplacementbegeleiding aan te bieden.

Bingo, we zitten in die situatie... maar op de ontslagdocumenten is er nergens sprake van enig aanbod.