U bent hier

De papiermolen

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

BIj een ontslag hoort een hoop papierwerk. Je krijgt C4-documenten, vakantieattesten, verklaringen van arbeid,... en moet hiermee bij een aantal instanties aankloppen. Als je contract dan nog eens opgesplitst is in drie subcontracten, wordt de papierberg helemaal onoverzichtelijk. Het eerste werk was dan om naar de hulpkas te gaan... Daar aangekomen bleek dat in mijn geval er niets te doen viel... ik was namelijk nog op een andere plaats tewerkgesteld. Op mijn vraag of het normaal was dat ik voor de laatste maand van mijn opzegperiode een afwijkend bedrag werd uitbetaald, fronste de medewerker toch even de wenkbrauwen. Aangezien het om een bediendencontract ging leek haar dit redelijk ongewoon. Ze suggereerde om meer informatie via mijn vroegere werkgever op te vragen en desgevallend een correctie te laten doorvoeren. Indien dit niet zou volstaan kon ik volgens haar steeds terecht bij de arbeidsinspectie.  Zo gezegd, zo gedaan. 

Op 29 september 2011 een mailtje naar de heer Clevers gestuurd om de problematiek aan te kaarten.

Bij nazicht van de door u opgestuurde papieren 
"Verklaring van arbeid in een deeltijdse 
arbeidsregeling" merk ik dat er voor de breuk 
14.25/38,00 (Q/S) een afwijkend bedrag wordt 
gesteld voor de maand februari 2012

Voor alle andere maanden is Y BRUT 
gelijk aan 1615,38 €

voor de maand februari 2012 is dit 1482,00 €

Bij de twee andere contracten stel ik 
dergelijk verschil niet vast. Aangezien het 
om een bediendencontract gaat met een vast 
maandloon, lijk mij deze laatste waarde niet 
correct. Wilt u mij verduidelijken waaraan 
dit verschil te wijten is, of indien het 
een vergissing betreft, kan dit dan asap 
gecorrigeerd worden?

Een dag later werd mij via mail geantwoord dat de vraag was overgemaakt aan Acerta Sociaal Secretariaat, die de verschillende berekeningen gemaakt had.

Na antwoord van Acerta en indien er 
aanpassingen moeten gebeuren, zullen we 
dit dan ook zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Een maand later stuurt de directrice van De Steenman een mail waarin ze het antwoord van Acerta geeft

als je de bedragen, gedrukt onder Y BRUT 
vanaf september 2011 tot en met januari 2012 
opteld (sic) kom je aan 8.076,90€ + 1482,00€ 
van Februari 2012 is samen de verbrekingsvergoeding. 
Dus de laatste maand is dit minder, dit is 
het resterende bedrag...

En daarmee moet je het dan doen...  Ondertussen was ik mij wat verder gaan informeren en had ik zelf geprobeerd de berekening van mijn ontslagvergoeding te doen. Al snel kwam ik er achter dat men waarschijnlijk mijn variabel loon (voor avond- en soms weekendarbeid) niet in rekening had gebracht. Iets wat wettelijk verplicht is... Bovendien wordt voor een kaderfunctie standaard de formule Claeys toegepast voor wat betreft de berekening van de opzegtermijn.

RSS

Inschrijven op RSS