U bent hier

Pedagogisch dossier

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

Elektronisch dossierHet elektronische dossier bestaat in zijn meest recente vorm uit vier onderdelen. Voor elk gedeelte werd een tabblad voorzien :

  • Verslag
  • Individueel dossier
  • Medisch dossier
  • Teamwerking

Elk van deze delen voorziet in een aantal ingangen naar het elektronische dossier. Voor sommige gegevens kan je langs verschillende wegen tot dezelfde gegevens komen. De indeling vertrekt namelijk vanuit een 'taakspecifieke' vraagstelling. Binnen de dagdagelijkse werking is het eerste tabblad van belang. Hier bereik je de gegevens die van belang zijn voor de interne communicatie: de verslaggeving in de breedste betekenis van het woord. Ben je daarentegen bezig met de voorbereiding van de teamvergadering, of wens je de teamverslaggeving te consulteren, dan zal je gebruik moeten maken van het vierde tabblad.

1. Verslag

De verslaggeving is opgedeeld in zes items.

  • Het eigenlijke verslag biedt ingangen om de dagelijkse verslaggeving aan te maken en bij te werken. Tegelijkertijd werden ook enkele bijkomende ingangen voorzien om de verslagen te filteren op cliënt of algemene gegevens.
  • Via een datumselectie kunnen vervolgens oude verslagen ('archief') snel worden opgeroepen
  • Daarnaast werden twee ingangen voorzien om vragen te stellen over de verslaggeving. Deze vragen zijn bedoeld voor de teamvergaderingen. In het gedeelte 'teamvergadering' worden de gegevens uit deze tabel verder opgenomen en verwerkt.
  • Daaronder worden enkele specifieke linken gelegd om onderwerpen aan te dragen voor de teamvergadering (klachten,...)
  • Een vijfde onderdeel behelst de 'collectieve' invoer van gegevens : gewichten, aanwezigheidsoverzicht (dit laatste werd nog niet uitgewerkt)
  • En tot slot hebben we nog het beheer van de post (zowel cliënten- als personeelspost)

Elektronisch dossier2. Individueel dossier

Via deze ingang kan je het individuele dossier van een cliënt openen. Dit onderdeel vormt de kern van het elektronische dossier. Hier wordt alle informatie rond één cliënt gecentraliseerd.

Elektronisch dossier3. Medisch dossier

De informatie die je hier terugvind, staat ook in het individuele dossier. De praktijk heeft echter uitgewezen dat het makkelijker werkt om deze specifieke ingang te gebruiken wanneer je een aantal doktersconsultaties van verschillende cliënten na elkaar wil verwerken, wanneer je alle medicatiefiches wenst te consulteren, te printen,... De data uit de databank worden hier niet vanuit het individuele clientID gegenereerd, maar vanuit de medische invalshoek.

Elektronisch dossier4. Teamwerking

Hier vind je alle informatie rond teamvergaderingen.