U bent hier

Spijkers op laag water zoeken

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

In vroegere tijden vormde dit een vaste activiteit op scheepswerven. De eigenaars van scheepswerven lieten hun werknemers bij laag tij zoeken naar gevallen spijkers. Geen makkelijk werkje maar om echt waardevolle zaken te vinden moet je de nodige moeite doen. Mettertijd is de betekenis van het spreekwoord verschoven naar de huidige negatieve: ongegronde of gezochte aanmerkingen maken over kleinigheden of uitvluchten proberen te zoeken door pietluttigheden aan te voeren. Om al die redenen hebben we voor de spijkermetafoor gekozen. Een slecht verstaander zal veel van wat in de volgende webpagina's wordt gesteld als niet ter zake doende of vergezocht beschouwen of als rancuneus bestempelen. We willen hem bij deze al ter wille zijn. Het mag duidelijk zijn dat mensen zonder gevoel voor ironie zich van de volgende lektuur dienen te onthouden (wij staan namelijk niet in voor de gevolgen).
De historische betekenis van het spreekwoord vormt de echte leidraad in dit webgedeelte. In tijden waarin duurzaamheid en recyclage niet enkel modewoorden zijn, maar stilaan levensnoodzakelijk worden, is het geen overbodige luxe om ideeën en kattebelletjes die door de mazen van het dominante denknet vallen op te rapen, te ontdoen van wat roest en vuil en ze een tweede leven te gunnen. Op die manier verkrijgen we een steeds groter wordend lappendeken waarin diversiteit en multiculturaliteit in een veel breder kader worden getoond. Dit alles is niet gespeend van enig dilletantisme... maar is dit niet een basisvoorwaarde voor out-of-the-box thinking. En dat laatste hebben we nodig om uit de vastgelopen en steriele denkpatronen te geraken.