U bent hier

Verontrustende berichten

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

Het antwoord van de voorzitter liet niet lang op zich wachten.  We geven dit antwoord in extenso weer zodat de lezer de nodige tijd kan nemen om dit werkstuk en zijn kromtaal [1] te analyseren.

Beste,

Aan je antwoord heb ik geen boodschap, 
ook niet aan uw zoektocht van de ongerustheid..

Het enige wat mij interesseert als voorzitter is..

Wordt en krijgt onze bewoner, de meest aangewezen 
en correcte hulp bij zware ziekte. 
Een bezorgdheid die ik met de externe vragers deel.. 
en dan zwijg ik nog van de druk die dat inderdaad 
op een team kan brengen.. Ik ga er dus vanuit dat 
u antwoord.. het antwoord is die ik aan de directie 
heb gevraagd?? En dat indien er iets overkomt 
aan deze bewoner, de verantwoordelijkheid berust 
bij diegene.. die mij nu verklaren.. er is niets 
aan de hand.. alles onder controle…. “ wij hebben 
alles besproken en er zijn afspraken gemaakt”

In de hoop dat dit “ de zorg is “ dat de bewoner 
verdient en niet enkel  de zorg die 
hij wenst… of de begeleiding voor hem beslist.

Groeten

Marc

Met vriendelijke groeten,

Marc Dedobbeleer

Raadgever Algemeen Beleid
Kabinet van Jo VANDEURZEN
Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin

Koolstraat 35, 1000 Brussel
telefoon 02/552.64.24 I mobiel 0477979768 

Het dubbele afscheid hebben we voor de volledigheid ook maar laten staan, we kunnen het gemakshalve beschouwen als een Freudiaanse ‘Fehlleistung’. Over de betekenis hiervan kunnen we een hele boom opzetten, maar dit valt buiten het bestek van deze tekst.