U bent hier

Verontrustende berichten

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

Vervolgens legde ik de vraag ook voor aan het VAPH want ik was wel eens benieuwd hoe zij naar deze zaak keken. In eerste instantie kreeg ik een antwoord via e-mail

Ik ga ervan uit dat uw vraag betrekking 
heeft op het VAPH of op een voorziening 
of dienst die door het VAPH erkend is.

Dit zijn de verschillende mogelijkheden:
Slaat uw klacht op een schending van 
het beroepsgeheim door de administratie 
van het VAPH zelf, dan kunt u terecht 
bij de klachtendienst van het VAPH 
(E klachten@vaph.be - T 02 225 85 97).
Slaat uw klacht op een dienst of 
voorziening die door het VAPH erkend is, 
dan bezorg ik u een link naar een pagina 
op onze website www.vaph.be, via dewelke 
u informatie vind hoe u in dat geval klacht 
kunt neerleggen: 
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/364281-
Waar+dient+u+uw+klacht+in.html. 
U moet in dat geval eerst de interne 
klachtenprocedure van de dienst of 
voorziening doorlopen.
Slaat uw klacht op een multidisciplinair 
team, dan moet u uw klacht bij dat team 
indienen. Sinds 1 juli 2011 moeten die 
teams een eigen klachtenprocedure 
hebben.
Ik hoop u hiermee verder geholpen te hebben.

Met vriendelijke groeten