U bent hier

Verslaggeving

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

VerslaggevingEen goede interne communicatie is een must in de begeleidingstaak. De wisselende uurroosters en de 24-uurspermanentie die vanuit de regelgeving wordt gevraagd, maken dat heel veel informatie moet worden doorgegeven. Een goede verslaggeving vereist dat de informatie snel oproepbaar en hanteerbaar is. Met andere woorden, informatie moet vanuit verschillende hoeken bereikbaar en 'herbruikbaar' zijn. Op die manier verhoog je de efficiëntie.

Het verslaggevingsscherm bestaat uit zes onderdelen, elk bedoeld om een specifieke taak te realiseren:

  • Verslaggeving
  • Vragen uit verslag
  • Collectieve invoer
  • Archief
  • Items voor de teamvergadering
  • Post

1. Verslaggeving

VerslaggevingHet basisscherm is opgebouwd uit drie gedeeltes

  • Begeleidingen
  • Algemene informatie
  • Geplande consultaties (medisch en paramedisch)

1.1. Begeleidingen

VerslaggevingVoor de verslaggeving hebben we dit herbruikbaarheidsprincipe centraal gesteld. Een gevolg hiervan was dat elk item uit het verslag als een apart record in de databank wordt weggeschreven. Het verslag wordt dan uiteindelijk samengesteld uit alle records die tot de specifieke categorie (dag of avond) en datuym behoren. Tijdens het invoeren bestaat de mogelijkheid om mee te geven dat het item ook in de pedagogische en/of medische volgwijzer moet worden opgenomen. De invoerder gaat met andere woorden meteen ook deze volgwijzers bijwerken indien nodig. Het spreekt voor zich dat ook nadien, via de wijzigingsmodus, deze actie alsnog kan worden doorgevoerd. De interne afspraak was dat enkel observaties, bedenkingen,... van begeleiders in het pedagogisch verslag werden geplaatst.Verslaggeving Informatie afkomstig van externe diensten (dokters, andere hulpverleners,...) kan eventueel ook hier kort worden toegelicht. De meer technische informatie hoort echter in het consultaties-gedeelte van het programma thuis. Op die manier proberen we het onderscheid tussen de twee types informatie duidelijk te houden. Dit heeft o.m. ook gevolgen voor de 'volgwijzers' waar ook dit onderscheid wordt gemaakt.

1.2. Algemene informatie

VerslaggevingAlle informatie die niet aan een individuele cliënt gekoppeld is, kan via deze ingang worden gerealiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over geplande uitstappen maar ook algemene informatie voor de begeleiders vanuit de staf, directie, ... Deze informatie wordt in het uiteindelijke verslag bovenaan gegroepeerd (in het avondverslag staat daar ook het overzicht van de bewonerspost)

1.3. Geplande consultaties

Om efficiënt te kunnen werken is op dit centrale scherm ook de mogelijkheid voorzien om de geplande en openstaande consultaties bij te werken.

Verslaggeving

1.4. Het eigenlijke verslag

Het eindresultaat kan op het scherm worden getoond via een specifieke link. Daarnaast werd ook een PDF-printversie gerealiseerd (printeronafhankelijk). Voor het avondverslag werd een gelijkaardige procedure uitgewerkt.

2. Vragen uit verslag

Vragen uit verslagVragen uit verslag is een vast item op de teamvergadering. Het is de bedoeling om de mogelijkheid te voorzien om zaken uit het verslag te verduidelijken. Dit teamitem (zie verder) heeft twee bedoelingen. In de eerste plaats heeft schriftelijke communicatie heeft zo zijn beperkingen. Niet iedereen kan even vlot een situatie onder woorden brengen. Daardoor zijn interpretatieproblemen mogelijk. Vragen uit verslagDaarnaast biedt het ook de mogelijkheid om de begeleiding ter discussie te stellen en de teamwerking bij te sturen.

3. Collectieve invoer

Onder deze titel wordt een aantal links voorzien voor collectieve invoer. Het gaat dan in de eerste plaats over de collectieve invoer van gewichtsgegevens (zie elders op deze website). Daarnaast was ook de mogelijkheid voorzien om de aanwezigheidsoverzichten bij te werken. Dit onderdeel zat nog in de planning en werd niet volledig gerealiseerd. Klacht

4. Archief

Hier kan je via een popup kalender het verslag voor een specifieke dag oproepen.

5. Items voor de teamvergadering

KeukenDit onderdeel geeft de mogelijkheid om een aantal topics voor de teamvergadering in te voeren: klachten en vragen i.v.m. de keuken. Op die manier kunnen cliënten ook agendapunten voor de teamvergadering aanbrengen en wordt meteen een eerste element van de klachtenbehandeling gerealiseerd.

6. Post

invoerscherm voor de toegekomen post (zowel voor bewoners als naar begeleiding toe). Zie ook elders op deze website.