U bent hier

'Misschien wordt het tijd om uw visie eens te herschrijven...'

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

De visie van De Steenman, zoals we ze rudimentair hadden neergeschreven. Toch maar even meegeven voor het nageslacht aangezien ondertussen de website verwijderd werd en de bestaande documentatie niet meer toegankelijk is voor de buitenwereld.

De bewoner staat centraal.

Iedere bewoner heeft recht op een eigen leven, 
hij/zij moet de kans krijgen zelf inhoud en vorm 
te geven aan dit leven.  
En dit op een eigen, aangepast tempo. De begeleider 
tracht de bewoner hierin te ondersteunen door 
in te gaan op de individuele vraag van de bewoners 
alsook op de non-verbale signalen, vraag gestuurde 
begeleiding. De begeleider coacht hem daarin en is 
zich constant bewust van de invloed die hij uitoefent. 
Samen met de inbreng en betrokkenheid 
van de bewoner en begeleider wordt op zoek gegaan 
naar een juist evenwicht tussen zelfstandigheid 
en ondersteuning.

Naast de professionele ondersteuning wordt de bewoner 
eveneens ondersteund door het natuurlijk sociale 
netwerk, met andere woorden: door ouders, 
familie, vrienden, organisaties, enz. 
In het leven van de bewoner hebben deze mensen 
een zeer belangrijke plaats.  Daarom stimuleren 
en ondersteunen wij hen bij het herstellen 
en onderhouden van deze relaties met het oog 
op een positieve groei, ontwikkeling van de bewoner.

Om deze visie te kunnen realiseren wordt van 
iedere begeleider verwacht dat hij/zij beschikt 
over een professionele integriteit, empathie, 
luisterbereidheid en een emancipatorische benadering. 
Hij/zij zal ook het waarden charter onderschrijven 
en ondertekenen.

Het respect van de eigenheid van iedere persoon, 
bij teamleden alsook bewoners, draagt bij tot 
de visie van onze organisatie.

Om de communicatie optimaal te laten verlopen 
zijn wij als team verantwoordelijk voor het 
opmerken, verwoorden en doorgeven van informatie. 
Hierbij rekening houdend dat wij als begeleider 
gebonden zijn aan het beroepsgeheim alsook 
aan het recht op privacy vanwege de bewoners.

Zeer belangrijk is dat wij niet verankeren in 
onze begeleidingsstijl en dat wij deze op 
regelmatige tijdstippen voeden en evalueren. 
Daarom de noodzaak van studie- en vormings-
mogelijkheden, literatuur, raadpleging 
van betreffende specialisten, 
feedback, teamwerking alsook evaluatie- en 
functioneringsgesprekken.

 

RSS

Inschrijven op RSS