U bent hier

Werkingsprincipes

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

Op de website van De Steenman hebben we indertijd de visie/missie die we uitwerkten voor het woonbegeleidingscentrum als volgt vertaald naar de buitenwereld :

Wij streven ernaar om de bewoners een zinvol leven te geven; de kwaliteit van het leven van de bewoners staat bij ons centraal.

Wij geven iedereen individuele begeleiding en ondersteuning om hen op deze manier zoveel mogelijk kansen aan te bieden, zelfstandigheid te verwerven en verder te ontwikkelen zodat ze aan alle aspecten van het leven kunnen deelnemen.

Wij vinden het heel belangrijk dat de bewoners zelf keuzes kunnen maken en een eigen mening hebben en hier ook voor durven uitkomen.

Door verschillende werkgroepen en de bewonersvergadering zorgen wij ervoor dat de bewoners betrokken zijn bij de dagdagelijkse dingen.

Een visie/missie vertrekt vanuit een aantal principes. Hoe we deze principes in de praktijk trachtten te realiseren hebben we nooit echt goed kunnen documenteren. Nu we wat tijd hebben gekregen is het nuttig om toch eens een poging te ondernemen. Als je van een auditer te horen krijgt dat het wellicht tijd wordt om je visie eens te herzien en aan de tijd aan te passen, geeft dat nog een bijkomende motivatie. Is een Visie/missie zoiets als een kostuum dat je weggooit als de mode verandert of zitten er toch wat universelere waarden in ? In de volgende paragrafen staan we stil bij enkele voor ons belangrijke principes en hoe we die probeerden te realiseren. Het zijn een aantal binnen de sektor gekende termen waarbij we ons vaak hebben afgevraagd of in veel gevallen de vlag de lading wel dekt.

Wat voorligt zijn voorlopige versies, noem het werkversies. Mettertijd hopen we de vaak embryonale ideeën verder uit te diepen. Uw feedback vormt hierbij een onmisbaar hulpmiddel, we pretenderen niet de wijsheid in pacht te hebben en ideeën dienen elkaar te bevruchten om een steriel dogmatisme te voorkomen.