U bent hier

Teamwerking

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

Teamvergaderingintegratie van alle gegevens naar het grote overlegmoment dat de teamvergadering is.

Bedoeling : grotere efficiëntie bewerken. Tijdens de werkweek wordt vanop allerlei plaatsen in het elektronische dossier informatie aangedragen voor de teamvergadering. Op het centrale teamvergaderingsscherm wordt dit alles gegroepeerd. Het was de bedoeling om mettertijd tijdens de teamvergadering onmiddellijk online te werken. De verslaggever zou dan het verslag instant klaarmaken. Bovendien geeft deze manier van werken een direkte consultatiemogelijkheid van het volledige elektronische dossier. Bij onduidelijkheid kunnen de gewenste gegevens onmiddellijk geconsulteerd worden.

1. Planning

Rechts onderaan het scherm is een link om een teamvergadering te creëren. Het enige wat gebeurt is de aanmaak van een teamdatum. Van zodra deze datum aan de databank werd toegevoegd kan de agenda worden opgesteld. In de praktijk kan een reeks teamvergaderingen gecreëerd worden van zodra het uurrooster is aangemaakt.

2. Teamagenda

Bij het opstellen van de agenda wordt een vast profiel gevolgd :

  • Extra agendapunten
  • Dagwerking
  • Actuele bespreking
  • Andere agendapunten
  • Klachten
  • Teamafspraken
  • Keuken
  • Post begeleiding

TeamvergaderingIndien een werkingsverslag (zie persoonlijk dossier) op de agenda wordt geplaatst zal dit rechts bovenaan het scherm worden weergegeven.

2.1. Agenda opstellen

TeamvergaderingBij klikken op een onderwerp wordt een scherm geopend waarin je een specifiek item kan aanmaken. Bij sommige schermen wordt gebruik gemaakt van een zgn. combobox. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de dagwerkingsitems. Via de combobox kan je een te bespreken cliënt selecteren. Na invoeren van een nieuw item wordt de agenda aangepast.

TeamvergaderingWe willen er nogmaals op wijzen dat een aantal agendapunten ook op andere plaatsen in het programma kunnen worden ingevoerd.

2.2. Agenda afdrukken

Voor de teamvergadering wordt de agenda afgedrukt zodat elk personeelslid over de recentste versie beschikt.

3. De eigenlijke teamvergadering

TeamvergaderingTijdens de teamvergadering kan snel van het ene onderwerp naar het andere worden overgeschakeld. Bij selectie van een item wordt een 'popup' scherm geopend waarin de nodige informatie kan worden toegevoegd (argumentatie, besluiten,...)

Voor het werkingsverslag geldt een gelijkaardige procedure. Bij selectie van het werkingsverslag wordt dit op het scherm getoond. Indien tijdens de vergadering blijkt dat er wijzigingen in het werkingsverslag nodig zijn, dan zal de persoonlijke begeleider - die de case voorbrengt - dit naderhand moeten aanpassen. In het teamverslag kan enkel worden aangevinkt of de bespreking effectief is doorgegaan.Teamvergadering

 

4. Teamverslag

Het teamverslag zal alle items gekoppeld aan een specifieke teamvergadering verzamelen en in een vooraf gedefinieerd sjabloon plaatsen. Het verslag wordt in een PDF-versie gezet waardoor een printeronafhankelijke versie beschikbaar wordt.

Teamvergadering

5. Opvolging

Mogelijkheid om de gemaakte afspraken op te lijsten en verder op te volgen.