U bent hier

Verontrustende berichten

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

Midden juni 2011 bereikte ons – de staf van het woonbegeleidingscentrum De Steenman – volgende mail (mail d.d. 10 juni 2011).

Geachte directie,

Onrustwekkende berichten bereiken mij 
over de zware medische behoeften van dhr xxxx, 
noodzaken dat wij handelen in het belang 
van onze bewoner.

Wat is hier ondertussen ondernomen in 
ruggespraak (sic) met de behandelende arts… 
op vlak van medische zorg, ziekenhuisopname… 
of doorverwijzing naar palliatieve 
afdeling..

Ik zou niet wensen als RVB dat wij in vraag 
worden gesteld omwille van behoud 
in huis dat wij de nood op medisch vlak 
niet hebben ingevuld.

Graag snel een stand van zaken aangaande 
deze bewoner.

Met vriendelijke groeten,

Marc Dedobbeleer

Raadgever Algemeen Beleid
Kabinet van Jo VANDEURZEN
Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin

Koolstraat 35, 1000 Brussel
telefoon 02/552.64.24 | mobiel 0477979768

Dit schrijven bevat drie opvallende elementen. In de eerste plaats wordt de naam van de betrokken bewoner voluit vermeld in een e-mail. Hoe dit te rijmen valt met de wet op de privacy blijft een raadsel. Technisch gesproken wordt dit bericht namelijk op tal van servers ‘gecached’ vooraleer het de bestemmelingen bereikt. Er zijn dus nogal wat mensen die op die manier mogelijks toegang krijgen tot de inhoud van dit schrijven. Nu weet iedereen dat heel wat email verkeer met vertrouwelijke informatie langs deze weg wordt gegenereerd. Dit is mogelijks te wijten aan slordigheid en/of een misbegrepen efficiëntie met verlies aan effectiviteit (time is money dus even snel…). Wie zal het zeggen?  Het is in elk geval onprofessioneel, dus waar maken we ons eigenlijk druk over?

In de tweede plaats wordt duidelijk dat de voorzitter van de RVB het niet te nauw neemt met zijn belofte om zich niet met de inhoudelijke werking van het woonbegeleidingscentrum te bemoeien.  Op zich hoeft dat geen probleem te vormen – een ethische bekommernis is lovenswaardig – maar dan verwacht je wel dat dit op een beschaafde en respectvolle manier gebeurt, en met kennis van zaken of minstens de openheid om bij te leren. Uit het vervolg van dit artikel zal echter snel blijken dat daar het schoentje wringt.