U bent hier

De (on)zin van vrijwilligerswerk

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

3. De truuk met de werkdruk

Een tweede element dat uit de maatschappelijke discussie wordt gehouden sluit hierbij aan. Allerlei drukkingsgroepen, waaronder de vakbonden, promoten deze werkwijze kritiekloos omdat dit de werkdruk van het personeel verlaagt en (ten minste een gedeelte van) de problematiek van het personeelstekort oplost. Dat dit getuigt van een verregaande vorm van kortetermijndenken is nog het minste kwaad. Erger is dat daarbij de focus geheel op personeel blijft liggen en dat de betrokkenen, de zorgvragers, in deze volledig uit de boot vallen. Als paradoxaal effect kan dit tellen. Net deze –hoe goedbedoeld ook – eng-syndicalistische benadering blijkt de solide basis van de reeds elders vernoemde grossistenmentaliteit.

4. Competentiegericht vrijwilligerswerk

Naast deze vorm van vrijwilligerswerk hebben we ook het vrijwilligerswerk waar de vrijwilliger zijn eigen competenties en vaardigheden ten dienste stelt van een organisatie. Meestal betreft het dan vrijwilligerswerk op de achtergrond.  Hier gaan vrijwilligers hun specifieke competenties en kennis ter beschikking stellen van een organisatie die niet zelf de middelen heeft om deze aan te schaffen (te financieren) of deze te verwerven.  Deze core competenties betreffen dan zaken als fundraising en informatisering. Dat organisaties hiermee hun voordeel kunnen doen bewijst onder meer het informatiseringsproject van een aantal public schools in New York. Een groep IT-ers heeft daar het initiatief genomen om door middel van open source projecten een ICT infrastructuur uit te bouwen voor deze scholen zodat deze ook zonder de financieringsmogelijkheden waarover privé-scholen beschikken een adekwaat en eigentijds onderricht kunnen aanbieden. Binnen de not for profit sektor is dit soort van vrijwilligerswerk zeker zinvol. Maar in Vlaanderen lijkt dit niet van de grond te komen. Een oproep in die richting op deze website gelanceerd kreeg in elk geval nul op request.