U bent hier

De (on)zin van vrijwilligerswerk

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

5. De praktijk

Voor beide soorten vrijwilligerswerk stelt zich de vraag hoe dit kan begeleid worden, welke eisen er kunnen gesteld worden aan dit vrijwilligerswerk, enz… Een goed beheerd vrijwilligerswerk vereist een visie en de nodige tijd om dit op een adekwate manier uit te werken. In de praktijk moet men zich al te vaak tevreden stellen met het aanbod. Meestal is er geen keuzemogelijkheid… en als je als organisatie dan eisen (naar bijscholing, reflectie,…) durft te stellen komt men wel eens bedrogen uit… Daarvoor gaat de modale vrijwilliger geen engagement aan.

De keuze is duidelijk. Of men koestert zich in een ambitieloos status quo en probeert de zaak ‘draaiende te houden’ (wij zijn goed bezig en problemen pakken we pas aan als ze zich stellen), of men zoekt naar een radicale breuk met de heersende pragmatische cultuur en ontwikkelt een proactieve visie die op langere termijn zijn vruchten zal dragen. Het zal dus heel wat creativiteit vergen om uit deze impasse te geraken. Het heeft er alle schijn van dat een echte valorisering van het vrijwilligerswerk die verder gaat dan de huidige vrijwilligersvergoeding een mogelijke sleutel kan zijn. Recente ervaringen in de Gentse Rabotwijk ondersteunen in elk geval deze hypothese. In dit project vertrekt men vanuit een alternatief muntsysteem. Het uitgewerkte systeem levert een overaanbod aan maatschappelijke betrokkenheid en buurtvrijwilligerswerk op. Meteen is ook een ander probleem,  het gevecht om de vrijwilliger, opgelost. Want ja in de sociale sector wil men elkaar wel eens vliegen afsnoepen. Zo soft zijn ze daar nu ook weer niet. In een ander artikel gaan we dieper in op deze benadering. Eén ding mag duidelijk zijn, de steeds verderschrijdende secularisering van de samenleving gaat gepaard met een vermindering van het aantal vrijwilligers die ‘hun hemel’ komen verdienen. Andere incentieven – om toch eens dit vreselijke managementees te gebruiken – zullen moeten gezocht worden.

6. Breder kijken

Wanneer we het vrijwilligerswerk van een afstand bekijken valt op dat er een sterke analogie bestaat met de ‘fundraising’ problematiek. Er is iets grondigs mis met het solidariteitsprincipe binnen een maatschappij als vrijwilligerswerk absoluut noodzakelijk is om de zorgsector overeind te houden.  De mate dat vrijwilligerswerk in zijn huidige vorm floreert, zegt iets over de paradoxale aard van de solidariteitsbereidheid van een maatschappij. Hoe lager deze solidariteitsbereidheid, hoe meer er een beroep wordt moet worden gedaan op vrijwilligerswerk, en hoe lastiger het wordt om professioneel bezig te zijn. We moeten het tot in den treure herhalen… de ambitie om mensen in een probleemsituatie enkel een dak boven het hoofd en op tijd een maaltijd aan te bieden voldoet niet…
 

Pagina's